Neidio i’r prif gynnwys

Bwyd y gallwn ymddiried ynddo

Ein nod yw defnyddio ein harbenigedd a'n dylanwad fel y gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Speak up for allergies

Living with a food allergy can affect people in different ways. For teenagers and young adults with a food allergy, navigating new experiences can bring about extra risks.

Our #SpeakUpForAllergies campaign aims to encourage young people to always speak to the restaurant about food allergies, never assume, and take control of their food allergy in different situations.

Yma i helpu busnesau bwyd

Yn ystod COVID-19 mae llawer o fusnesau bwyd wedi arallgyfeirio i gynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd, tecawê neu i werthu ar-lein. Bu cynnydd hefyd yn y bobl sy'n coginio gartref ac yn gwerthu bwyd yn lleol neu ar-lein. Rydym ni yma i'ch helpu chi i addasu eich busnes, i gydymffurfio â gofynion hylendid ac i ddiogelu eich cwsmeriaid.

Bwyta allan? Bwyta gartref?

Bydd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Hyfforddiant alergedd ac anoddefiad bwyd

Mae’n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi ar reoli alergenau yn effeithiol. Rydym ni’n cynnig cyrsiau diogelwch bwyd ar-lein am ddim i'ch helpu chi a'ch busnes i gydymffurfio â gofynion hylendid a safonau bwyd.