Neidio i’r prif gynnwys

Consultation on The Food Hygiene Rating Act (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2020

Penodol i Canllawiau Gogledd
Consultation to seek comments from stakeholders on the proposal to make the Food Hygiene Rating Act (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2020.

Who will this consultation be of most interest to?

All Northern Ireland district councils, food businesses, and other stakeholders with an interest in food hygiene law.

About this consultation

This consultation concerns the operation of the statutory food hygiene rating scheme in Northern Ireland.

When Regulation (EU) 2017/625 repealed and replaced Regulation (EC) No 882/2004 on 14 December 2019, it impacted the operation of the statutory food hygiene rating scheme in Northern Ireland (NI) insofar as statutory food hygiene ratings could no longer be issued.

A statutory rule is therefore required to amend the Food Hygiene Rating Act (Northern Ireland) 2016 to allow all references to Regulation (EC) No 882/2004 to be replaced with Regulation (EU) 2017/625. Once in operation, this amendment will allow statutory food hygiene ratings to be issued to food businesses following inspections.

Purpose of the consultation

To seek the comments of district councils, food businesses, and other stakeholders on the proposed Food Hygiene Rating Act (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2020.

Consultation Pack

How to respond

Responses are required by 30 October 2020.

Please send any comments and views to:

Executive Support Team
Hayley Atcheson
Email: executive.support@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.