Neidio i’r prif gynnwys

Polisi cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am iddyn nhw fod yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae food.gov.uk yn gosod ffeiliau bach (a elwir yn 'cwcis') i'ch cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n pori drwy'r wefan.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • fesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan fel y gellir ei diweddaru a'i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • cofio'r hysbysiadau rydych chi wedi'u gweld fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto
Ni ddefnyddir cwcis ar food.gov.uk i'ch adnabod yn bersonol.

Rheoli cwcis

Mae pob porwr mawr yn caniatáu ichi ddiffodd a rheoli'r cwcis. I ddarganfod sut i ddefnyddio'r opsiynau hyn, dilynwch y ddolen briodol ar gyfer eich porwr:

Gallwch chi optio allan o olrhain Google Analytics trwy osod yr ychwanegiad hwn.

Dyma ragor o wybodaeth am sut i reoli cwcis.

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar food.gov.uk

Mesur defnydd o'r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio food.gov.uk. Rydym yn gwneud hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y safle'n diwallu anghenion y defnyddwyr ac i'n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw
  • faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen
  • sut rydych chi'n cyrraedd y safle 
  • beth rydych chi'n ei glicio arno tra'ch bod yn ymweld â'r safle

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Dadansoddiadau Cyffredinol

Enw: _ga
Diben: Ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen
Yn dod i ben: 2 flynedd

Enw: _gid
Diben: Ein helpu ni i gyfrif  faint o bobl sy’n ymweld â food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen
Yn dod i ben: 24 awr (3 diwrnod ar gyfer y gwasanaeth ‘cofrestru busnes bwyd’)

Enw: _gat
Diben: Cael ei ddefnyddio i reoli cyfradd ceisiadau am y dudalen. Nid yw’r cwci hwn yn storio unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr
Yn dod i ben: Mae’r gosodiadau dod i ben yn cael eu pennu gan Google

Enw: acceptAllCookies
Diben: Cael ei ddefnyddio i gofio pa un a wnaethoch chi glicio ‘derbyn’ neu ‘peidio â derbyn’ ar gyfer cwcis dewisol 
Yn dod i ben: 25 diwrnod 

Enw: connect.sid
Diben: Cael ei ddefnyddio i barhau i gadw data cofrestru drwy’r gwasanaeth ‘cofrestru busnes bwyd’ 
Yn dod i ben: 24 awr 

Google Analytics

Enw: _utma
Diben: Fel _ga, mae'n rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o'r blaen, felly gallwn gyfrif faint o'n hymwelwyr sy'n newydd i food.gov.uk neu i dudalen benodol
Yn dod i ben: 2 flynedd

Enw: _utmb
Diben: Gweithio gyda _utmc i gyfrifo faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar food.gov.uk ar gyfartaledd
Yn dod i ben: 30 munud

Enw: _utmc
Diben: Gweithio gyda _utmb i gyfrifo pan fyddwch chi'n cau eich porwr
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Enw: _utmz
Diben: Dweud wrthym sut wnaethoch chi gyrraedd food.gov.uk (er enghraifft o wefan arall neu beiriant chwilio)
Yn dod i ben: 6 mis

SiteImprove

Enw: nmstat
Diben: Ystadegau am ddefnydd o'r safle, er enghraifft pryd wnaethoch chi ymweld â'r safle ddiwethaf
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Dyddiad dod i ben: 1000 diwrnod ar ôl yr ymweliad diwethaf

Enw: siteimproveses
Diben: Cael ei ddefnyddio i olrhain dilyniant y tudalennau rydych chi'n edrych arnynt yn ystod ymweliad â'r safle.
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: szcookiechoice
Diben: Cael ei ddefnyddio i ddarganfod a ydych wedi derbyn cwcis neu wedi gwrthod cwcis.
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Cloudflare

Enw: __cyfduid
Diben: Wedi'i osod gan y CloudFlare i nodi traffig ar y we y gellir ymddiried ynddi. Nid yw'n cyfateb i unrhyw enw defnyddiwr yn y rhaglen ar y we, ac nid yw'r cwci yn storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.
Yn dod i ben: 5 mlynedd

Rhagor o fanylion am y cwcis a osodwyd gan Cloudfare.

Surveymonkey

Weithiau rydym yn cynnal arolygon ar-lein i'n helpu ni i fodloni anghenion ein cwsmeriaid yn well. Rydym yn defnyddio SurveyMonkey i gasglu ymatebion i'r arolwg. Os byddwch chi'n cymryd rhan, bydd SurveyMonkey yn arbed cwcis ychwanegol i'ch cyfrifiadur i olrhain eich cynnydd drwy'r arolwg.

Enw: mbox, SSOE, TS5159a2 a TSd0b041, ep201, ep202, utma, utmc a utmz    
Diben: Arolygon ar-lein ar food.gov.uk.

 Gweld polisi preifatrwydd SurveyMonkey.

Mewngofnodi i'n gwasanaethau

Unwaith y byddwch chi wedi mewngofnodi gydag enw defnyddiwr a chyfrinair, fel nad oes yn rhaid i chi ei wneud ar gyfer pob tudalen we ein gwasanaeth.

Enw: AUTH_TOKEN
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Cwrs eDdysgu labelu bwyd (food.gov.uk/labellingtraining)

Enw: aModulesVisited
Diben: Cael ei ddefnyddio i gofnodi cynnydd defnyddwyr fel y gallwn gael syniad o ba modiwlau yr ymwelwyd â nhw.
 

Adnodd Gwe HACCP (food.gov.uk/myhaccp)

Enw: SESS [ID unigryw]
Diben: Caniatáu logio i mewn a rhyngweithio gyda'r gwasanaeth MyHACCP. Hanfodol ar gyfer swyddogaeth gwefan MyHACCP.
Yn dod i ben: 23 diwrnod

Cwcis trydydd parti

Cwcis YouTube

Rydym yn defnyddio YouTube i roi fideos ar rai o dudalennau'r wefan. Mae YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch chi'n ymweld ag un o'r tudalennau hyn.

Enw: use_hitbox
Diben: rhif a gynhyrchir ar hap sy'n nodi'ch porwr
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Enw: VISITOR_INFO1_LIVE
Diben: Galluogi i Youtube gyfrif sawl gwaith rydych yn edrych ar fideos Youtube sydd wedi'u mewnosod 
Yn dod i ben: 9 mis

Rhagor o fanylion am y cwcis a osodwyd gan YouTube.

Cwcis Facebook

Enw: datr
Yn dod i ben: 2 flynedd

Enw: lsd
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: reg_ext_ref
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: reg_fb_gate
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: reg_fb_ref
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: wd
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: x-referer
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Cwcis Twitter

Gall Twitter ddefnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaus i wella eu gwasanaeth gan gynnwys deall rhyngweithio defnyddwyr, monitro defnydd cyfanredol a threfnu traffig ar y we.

Enw: k
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: 1 wythnos

Enw: guest_id
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: 1 mis

Enw: original_referer
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: allanol_referer
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: 24 awr

Enw: _twitter_sess
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr

Enw: js
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: 1 mis

Gweld polisi preifatrwydd Twitter