Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 15 Mehefin 2017

Llawr 11, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

09:15 – 09:25 Cofrestru a choffi                                                                 

09:25 – 09:30 Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau                                       

Paratoi ar gyfer eitemau i’w trafod gan y Bwrdd

09:30 – 10:00 Strategaeth Halogion Cemegol (Papur FSAW 17/06/04)

10:00 – 10:30 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Papur FSAW 17/06/05

10:30 – 11:00 Datblygu ein Dull o Nodi Peryglon a Phroblemau ar draws y System Fwyd

Materion ar draws y System Fwyd

Papur FSAW 17/03/06

11:00 – 11:15 Egwyl                                                                                  

Materion y pwyllgor

11:15 – 11:30 Y cyfarfod agored diwethaf a materion sy'n codi (Papur FSAW 17/06/01)

11:30 – 11:45 Adroddiad y Cadeirydd (Papur FSAW 17/06/02)                                                                   

11:45 – 12:00 Diweddariad gan y Cyfarwyddwr (Papur FSAW 17/06/03)

12:00 – 12:15 Adborth gan Rwydweithiau'r Pwyllgor

12:15 – 12:30 Sesiwn Holi ac Ateb                                 

12:30 Unrhyw fusnes arall                                                                         

12:45 Diwedd y cyfarfod agored                                                                 

Papurau i'w nodi
Amserlen dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor

Cofrestr o fuddiannau'r Aelodau

Bywgraffiadau Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru